SPOTKANIA
koncert z wierszy: ks. Jan Twardowski

kup płytę -»

Płyta zawiera 14 utworów, Jest nieco ”pastelowa” w brzmieniu, by nie dominować instrumentalnie nad subtelnym przekazem wiersza. Mamy nadzieję, że muzyka (pobrzmiewając różnymi gatunkami) niesie słowo właściwą przestrzenią.
Zresztą, najtrafniej ujął rzecz sam Poeta, mówiąc: - W sztuce najważniejsze są niedomówienia. Urok wierszy kryje się między słowami. Muzyka jest czymś poza dźwiękiem.

Piosenki do wierszy napisali: Agata Bernadt, Sławek Jankowski, Andrzej Halarewicz, Adam Niedzielin.
Aranż: Adam Prucnal, Adam Niedzielin.

W nagraniu udział wzięli: Agata Bernadt, Sławomir Berny, Adam Niedzielin, Marek Piątek, Grzegorz Piętak, Adam Prucnal

 

dziękujemy za sponsoring:

wydawca: